Hỏi đáp

Nên mua bảo hiểm hay gửi tiết kiệm

btv01 - 15/05/2019

Sao phải băn khoăn gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm khi bản chất không hề giống nhau. Gửi ngân hàng gửi dễ – rút nhanh, mua bảo hiểm gửi khó – rút khó có nhiều quyền lợi.