BHYT người cao tuổi

cấp BHYT miến phí cho người cao tuổi

Người cao tuổi, người khuyết tật 100% có BHYT năm 2021

btv02 - 08/01/2020

Bộ y tế cho biết, qua rà soát cho thấy cả nước hiện có 11,3 triệu người cao tuổi và 6,2 triệu người khuyết tật có thể BHYT, chiếm 95%