cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện áp dụng và cách tính trợ cấp thất nghiệp nhất định bạn phải biết

btv02 - 17/12/2019

Trợ cấp thất nghiệp chính là khoản tiền nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề hoặc tìm việc làm mới. Cách tính trợ cấp thất nghiệp như thế nào? điều kiện được hưởng trợ cấp ra sao?