chứng chỉ đấu thầu qua mạng

Hướng dẫn cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng

btv02 - 26/02/2021

Bên cạnh việc làm hồ sơ đấu thầu thì nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi đây là căn cứ quyết định bạn có tham gia đấu thầu qua mạng không. Vậy cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng như thế nào? […]