Địa chỉ học đấu thầu qua mạng

Học đấu thầu qua mạng

Học đấu thầu qua mạng

btv02 - 02/12/2020

Học đấu thầu qua mạng là hình thức mang lại lợi ích lớn cho chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu thông qua ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính từ việc đơn giản […]