điều kiện vay thế chấp sổ đỏ

điều kiện vay thế chấp sổ đỏ

Điều kiện vay thế chấp sổ đỏ

btv02 - 04/07/2020

Vay thế chấp sổ đỏ là việc người đi vay dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để làm tài sản thế chấp, cầm cố nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng và không chuyển giao tài sản đó đối với ngân hàng.