Tag Archives: doanh nghiệp mới thành lập đấu thầu

Doanh nghiệp mới thành lập có được tham gia đấu thầu không?

Hỏi: Chúng tôi mới thành lập công ty cổ phần và đi vào hoạt động [...]