Tag Archives: giành quyền nuôi con sau khi ly hôn

Cha mẹ được giành quyền nuôi con trong trường hợp nào?

Ly hôn ngoài việc chia tài sản thì quyền nuôi con là một vấn đề [...]