Học đấu thầu qua mạng

Hướng dẫn cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng

btv02 - 26/02/2021

Bên cạnh việc làm hồ sơ đấu thầu thì nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi đây là căn cứ quyết định bạn có tham gia đấu thầu qua mạng không. Vậy cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng như thế nào? […]

Học đấu thầu qua mạng

Học đấu thầu qua mạng

btv02 - 02/12/2020

Học đấu thầu qua mạng là hình thức mang lại lợi ích lớn cho chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu thông qua ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính từ việc đơn giản […]