Tag Archives: lộ trình đấu thầu qua mạng

Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất, áp dụng từ năm 2020-2025

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm phải bảo đảm tổng số lượng [...]