Tag Archives: Luật hôn nhân và gia đình 2014

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết ly hôn?

Vợ chồng không nhất thiết phải quay về địa phương nơi đăng ký kết hôn [...]