Luật sư kinh tế giỏi tại Hà Nội

Luật sư kinh tế

Luật sư kinh tế giỏi ở Hà Nội

btv02 - 30/05/2019

Trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới, các tranh chấp kinh doanh, thương mại xảy ra ngày càng nhiều và theo xu hướng khó giải quyết. Trong các vụ tranh chấp kinh tế luật sư kinh tế là một nhân tố quan trọng.