Tag Archives: nghiệp vụ đấu thầu

Quy định chi tiết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu Trong hoạt động đấu thầu [...]