nghiệp vụ đấu thầu

Quy định chi tiết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

btv02 - 19/12/2020

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu Trong hoạt động đấu thầu thì điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản 2. Tốt nghiệp […]