Tag Archives: nhà máy nước sạch sông Đà

Nước sạch sông Đà nhiễm bẩn: Người dân có thể khởi kiện

Nước sạch sông Đà bị nhiễm bẩn. Các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng [...]