quy trình lắp đặt trạm biến áp

trạm biến áp

Quy tình và thủ tục xây lắp đặt trạm biến áp theo Luật Điện Lực

btv02 - 11/02/2020

Nhưng để có thể xây trạm biến áp cũng cần có những quy trình và thủ tục bắt buộc người có nhu cầu lắp đặt trạm cần phải xem xét và thực hiện một cách chu đáo. Người có nhu cầu xây lắp trạm biến áp cần phải căn cứ vào Điều 41, Khoản 2, điểm c của Luật Điện lực