tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Những điều về tranh chấp bảo hiểm nhân thọ bạn cần phải biết

btv02 - 10/12/2019

Bảo hiểm nhân thọ chính là hợp đồng pháp lý thể hiện sự giao kết thể giữa người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Các điều khoản trong hợp đồng mô tả những quyền lợi, nghĩa vụ của cả hai bên tham gia ký kết và là căn cứ để giải quyết khi phát sinh tranh chấp bảo hiểm nhân thọ.