Tag Archives: Từ ngày 1/7 vợ sinh con chồng được trợ cấp 3.000.000 đồng

Từ ngày 1/7 vợ sinh con chồng được trợ cấp 3.000.000 đồng

Lương cơ sở tăng nên chế độ thai sản của lao động nam khi có [...]