Tag Archives: uống rượu bia khi tham gia giao thông

Mức xử phạt đối với hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông

Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi [...]