vợ sinh con chồng được trợ cấp 3.000.000 đồng

Từ ngày 1/7 vợ sinh con chồng được trợ cấp 3.000.000 đồng

btv01 - 02/07/2019

Lương cơ sở tăng nên chế độ thai sản của lao động nam khi có vợ sinh con cũng được tăng lên từ 1/7/2019 khi có vợ sinh con chồng được trợ cấp 3.000.000 đồng