27-7 được nghỉ không

Đề xuất ngày 27-7 là ngày nghỉ lễ trong năm

btv01 - 21/05/2019

Hiện nay Việt Nam đang là nước có số ngày nghỉ ít nhất so với các quốc gia khác. Do đó Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội đã đề xuất thêm 1 ngày nghỉ nữa là ngày 27-7.