căn cứ của các quy định của pháp luật về các trường hợp cấm kết hôn

Quy định về các trường hợp cấm kết hôn nhất định bạn phải biết

btv02 - 23/12/2019

Kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ chồng của cặp đôi yêu nhau. Khi hai nghĩa đã kết hôn đồng nghĩa với việc phát sinh các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định có những trường hợp cấm kết hôn.