Tag Archives: chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần lý do

Hiện nay Bộ luật Lao động cho phép người lao động chấm dứt HĐLĐ không [...]