Tag Archives: chế định tài sản chung của vợ chồng

Quy định về tài sản chung, tài sản riêng trong quan hệ hôn nhân

Khi mới kết hôn, có rất ít cặp vợ chồng xác định ngay tài sản [...]