Chuẩn GMP là gì

Tìm hiểu: Tiêu chuẩn GMP, nhà máy đạt chuẩn GMP là gì?

btv02 - 03/12/2020

Nhà máy đạt chuẩn GMP – GMP là viết tắt của từ “Good Manufacturing Practice” – là hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm kiểm soát các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.