Tag Archives: chung quyền sử dụng đất

Chung quyền sử dụng đất thì sổ đỏ được ghi như thế nào?

Nếu cùng nhau mua chung một mảnh đất thì quyền sở hữu sẽ được cấp [...]