Chung quyền sử dụng đất thì sổ đỏ được ghi như thế nào?

Rate this post

Khi sở hữu một thửa đất nào đó thì chủ sở hữu sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu cùng nhau mua chung một mảnh đất thì quyền sở hữu sẽ được cấp như thế nào? Bài viết này sẽ nêu rõ các quy định của pháp luật về việc chung quyền sử dụng đất.

Chung quyền sử dụng đất có nhiều loại: cùng bỏ tiền ra mua chung một mảnh đất, đất là tài sản chung của vợ chồng.

Chung quyền sử dụng đất

1. Hai hay nhiều người mua chung một thửa đất nên có chung quyền sử dụng

Khi có một nhóm người cùng đầu tư mua chung một thửa đất thì sẽ xảy ra hai trường hợp:

Trường hợp 1: Cùng bỏ tiền ra mua chung một mảnh đất nhưng lại không tách thửa hoặc không đủ điều kiện để tách thửa.

Theo Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay tài sản khác gắn liền với đất khi có nhóm người góp tiền mua chung đất thì phải ghi đầy đủ tên của  những người đã góp tiền mua và họ có chung quyền sử dụng đất đó. Đồng thời mỗi người góp tiền mua sẽ được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp nhóm người góp tiền chung này có yêu cầu cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cấp chung một giấy chứng nhận và giao cho người đại diện nắm giữ.

Người đại diện do các bên tự thỏa thuận và họ không phải là sẽ nắm được nhiều quyền sử dụng hơn mà quyền của họ phụ thuộc vào số tiền bỏ ra góp chung.

Trường hợp 2: Cùng góp tiền mua chung nhưng yêu cầu tách thửa.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định nếu mảnh đất mua chung mà đủ điều kiện tách thửa, đồng thời những người cùng mua muốn tách thửa thì cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo từng phần được tách. Khi đó mỗi người sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trên từng mảnh đất được tách.

2. Vợ chồng có chung quyền sở hữu đất

Chung quyền sử dụng đất

Theo Khoản 1 Điều 34 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định, đối với mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng được pháp luật quy định đăng ký quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được ghi tên của cả hai vợ chồng. Trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT cũng quy định: “Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, số giấy tờ nhân thân và địa chỉ thường trú của cả hai vợ chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Trên đây là quy định về việc cấp, ghi tên vào sổ đỏ khi có chung quyền sử dụng đất. Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về quyền sử dụng đất khi góp tiền mua chung hoặc là tài sản chung của vợ chồng.

>>> Tin liên quan: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Phương Anh