Tag Archives: công an xã

Dự thảo mới – Thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy

Nhằm đảm bào an ninh trật tự tại các địa phương bộ công an vừa [...]