Dự thảo mới – Thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy

Nhằm đảm bào an ninh trật tự tại các địa phương bộ công an vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định Công an xã, thị trấn chính quy, chính quy hoá toàn bộ lực lượng công an xã.

Rate this post

Bộ công an vừa trình Chính Phủ dự thảo nghị định quy định Công an xã, thị trấn chính quy nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phường trên cả nước.

Chính quy hoá toàn bộ lực lượng công an xã

Bộ công an cho biết tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn, nhất là các mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến đất đai; hoạt động của tội phạm ma tuý, hình sự diễn biến phức tạp.

Bộ Công an khăng định, việc ban hành Nghị định quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là cần thiết, đáp ứng yêu cầu bào đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay, trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở địa bản cơ sở.

Lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và các vụ việc về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Theo Điều 5 của dự thảo, việc bố trí Công an xã chính quy được thực hiện như sau:

» Đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng công an huyện tham mưu với chủ tịch Uỷ ban nhân dân cung cấp bố trí công tác khác với Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo Điều 5 Dự thảo.

Hoàn thành trước ngày 31-12-2020.

» Đối với xã hiện đang thiếu Trưởng công an xã do nghỉ việc, chuyển công tác thì trưởng công an huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 dự thảo.

» Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, căn cứ tình hình an ninh, trật tự địa phương Giám đốc công an tỉnh trao đổi, thống nhất với chủ tịch UBND cấp huyện có kế hoạch, sắp xếp công tác khác đối với trưởng Công an xã, Phó trưởng công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên hiện nay). Không bổ nhiệm Trưởng công an xã hoặc Phó trường Công an xã do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo Điều 5 dự thảo.

Hoàn thành trước ngày 31-12-2021.

Nhà nước đảm bảo kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện chế độ, chính sách và các điêu kiện cần thiết khác cho công an xã chính quy.

Công an viên ở thôn, xóm vẫn tiếp tục nhiệm vụ

Cũng theo dự thảo Nghị định này, Công an viên ở thôn, xóm, làng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo pháp lệnh công an xã và các văn bản hướng dẫn thì hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

Thanh Huyền 

Bài viết liên quan