Đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

btv01 - 11/12/2019

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định người thành lập doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký sẽ có trong bài viết dưới đây.