Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

Rate this post

Với thời kỳ hội nhập, nền kinh tế Việt Nam cũng ngày một đi lên cũng chính vì thế mà ngày càng xuất hiện nhiều công ty. Để việc thành lập công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, dichvuluatsuhanoi sẽ gửi tới độc giả bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần, mời mọi người cùng theo dõi.

Căn cứ pháp lý

− Luật doanh nghiệp 2014

− Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

− Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

− Điều lệ công ty

− Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

− Bản sao CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu

− Trường hợp có người nước ngoài: hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn hiệu lực.

− Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nai, tố cáo.

>>> Đọc thêm: Các bước thành lập doanh nghiệp nhất định bạn phải biết