đấu thầu qua mạng là gì

Thông tư hướng dẫn đấu thầu qua mạng 2022

btv02 - 16/09/2021

Ngày nay, đấu thầu qua mạng là hình thức mang tiện ích lớn cho các nhà thầu và chủ mời thầu. Do đó nó trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu cách đấu thầu qua mạng là như thế nào? Thông tư hướng dẫn đấu thầu qua mạng 2022 ra […]