Tag Archives: giấy phép lao động ch người nước ngoài

Hồ sơ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Những trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là [...]