Tag Archives: giờ làm việc hành chính

Đề xuất điều chỉnh giờ làm việc của cán bộ, công chức lên 8h30

Hiện nay Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất giờ làm việc của cơ quan hành chính [...]