giờ làm việc hành chính

Đề xuất điều chỉnh giờ làm việc của cán bộ, công chức lên 8h30

btv01 - 22/05/2019

Hiện nay Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất giờ làm việc của cơ quan hành chính bắt đầu từ 8 giờ 30. Liệu rằng đề xuất này có được người dân đồng tình hay không.