Đề xuất điều chỉnh giờ làm việc của cán bộ, công chức lên 8h30

Hiện nay Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất giờ làm việc của cơ quan hành chính bắt đầu từ 8 giờ 30. Liệu rằng đề xuất này có được người dân đồng tình hay không.

Rate this post

Đề xuất được nêu trong dự thảo bộ luật Lao động sửa đổi đề xuất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc bắt đầu từ 8 giờ 30, đang thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Đề xuất điều chỉnh cán bộ, công chức làm việc từ 8h30

Trong dự thảo bộ luật Lao động sửa đổi, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 2 phương án thống nhất giờ làm việc của cơ quan hành chính.

Tại phương án 1 trong dự thảo tờ trình Bộ luật Lao động sửa đổi được công bố lấy ý kiến ngày 28/04/2019 bổ sung quy định, “Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của cơ quan hành chính trên cả nước” (khoản 4 Điều 106), thời gian làm việc dự kiến là từ 8 giờ 30 – 17 giờ 30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 giờ để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân).

Phương án này giúp thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương phù hợp với thời gian làm việc của các quốc gia phát triền.

Tuy nhiên khi phương án này được đưa ra, nhiều bộ ngành, cơ quan, địa phương và người dân đã chia sẻ sự không đồng tình với đề xuất này.

Giữ nguyên thời gian làm việc với cán bộ, công chức

Theo phương án 2: Giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong bộ luật Lao động, mà quy định tại các văn bản hành chính.

Hiện tại việc quyết định thời điểm bắt đầu làm việc của doanh nghiệp thì do doanh nghiệp quyết định, của cơ quan hành chính thì do người đứng đầu cơ quan quyết định. Các cơ quan trung ương bắt đầu làm việc từ 8 giờ, trong khi đó đa số các địa phương bắt đầu từ 7 giờ vào mùa hè và 7 giờ 30 vào mùa đông. Hơn nữa, cơ quan tiếp dân phải bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn, nếu để 8 giờ 30 là quá muộn, không hợp lý.

Với phương án này, các địa phương tự cân nhắc, điều chỉnh giờ làm việc phù hợp với khí hậu và đặc điểm dân cư của từng vùng miền. Nếu lấy giờ miền Bắc thì vào trong nam không phù hợp, bởi lấy giờ muộn ngoài bắc vào trong nam càng muộn hơn. Chính vì vậy đối với các Bộ do Thủ tướng quyết định, đối với Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Có thể thấy việc điều chỉnh giờ làm việc sẽ tác động không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan nhà nước. Dự thảo này sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp của Quốc hội.

Thanh Huyền 

Bài viết liên quan