hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần lý do

btv01 - 22/05/2019

Hiện nay Bộ luật Lao động cho phép người lao động chấm dứt HĐLĐ không cần lý do, bất kể thời điểm nào mà chỉ cần tuân thủ thời hạn báo trước.