hướng dẫn đấu thầu qua mạng

Thông tư hướng dẫn đấu thầu qua mạng 2022

btv02 - 16/09/2021

Ngày nay, đấu thầu qua mạng là hình thức mang tiện ích lớn cho các nhà thầu và chủ mời thầu. Do đó nó trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu cách đấu thầu qua mạng là như thế nào? Thông tư hướng dẫn đấu thầu qua mạng 2022 ra […]

Hướng dẫn cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng

btv02 - 26/02/2021

Bên cạnh việc làm hồ sơ đấu thầu thì nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi đây là căn cứ quyết định bạn có tham gia đấu thầu qua mạng không. Vậy cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng như thế nào? […]