hướng dẫn điền đơn sang tên sổ đỏ

Mẫu Đơn sang tên Sổ Đỏ

Mẫu Đơn sang tên Sổ Đỏ – Tư vấn pháp luật đất đai

btv02 - 04/02/2020

Mẫu đơn sang tên sổ đỏ – Mẫu số 09/ĐK. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận đơn theo pháp luật quy định, đơn do người sử dụng đất tự lập được coi là không hợp lệ và sẽ bị trả lại hồ sơ.