Mẫu Đơn sang tên Sổ Đỏ – Tư vấn pháp luật đất đai

Rate this post

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) khi sang tên Sổ đỏ phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, trong đó có Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Lưu ý: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận đơn theo Mẫu 09/ĐK; đơn do người sử dụng đất tự lập được coi là không hợp lệ và sẽ bị trả lại hồ sơ.

Tải mẫu Đơn 09/ĐK tại: Mẫu Đơn sang tên Sổ Đỏ

Liên hệ 024.62.92.86.99 – 0934.345.745 để được tư vấn pháp luật đất đai miễn phí

Hướng dẫn điền Đơn sang tên Sổ Đỏ

Mẫu Đơn sang tên Sổ Đỏ

1. Nơi gửi đơn

Đối với hộ gia đình, cá nhân: Điền là Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện/quận/thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Trường hợp địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì điền là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện/quận/thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải viết chữ in hoa.

3. Thông tin về Giấy chứng nhận

Ghi các thông tin theo đúng Giấy chứng nhận đã cấp.

4. Nội dung biến động

  • Nội dung trên Giấy chứng nhận trước khi biến động

Tùy thuộc vào từng trường hợp biến động (trường hợp sang tên) mà thông tin là khác nhau. Trong ví dụ trên là trường hợp sang tên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đó nội dung cần khai báo là thông tin người chuyển nhượng (người bán).

  • Nội dung sau khi biến động

Đối với trường hợp chuyển nhượng là thông tin người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người mua). Trường hợp vợ chồng cùng nhận chuyển nhượng phải ghi đầy đủ thông tin của cả vợ và chồng.

5. Lý do biến động

Các trường họp phải đăng ký biến động gồm: Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Do đó, lý do biến động sẽ ghi tương ứng với từng trường hợp trên.

6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

Ghi rõ thông tin về tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân…)

7. Giấy tờ liên quan

− Phải có giấy chứng nhận đã cấp

− Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải có hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

− Phải có di chúc với trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc bản án về phân chia di sản đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật.

>>> Đọc thêm: Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất