Tag Archives: Kê khai thuế TNCN tháng/quý

Khai thuế TNCN theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Từ ngày 05/12/2020 Khai thuế TNCN theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Doanh nghiệp hàng tháng, quý [...]