Tag Archives: không xin giấy phép lao động

Mức xử phạt trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động

Mức xử phạt đối với trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin [...]