Mức xử phạt trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động

Rate this post

Trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động có bị xử phạt không?

Câu trả lời: Có.

Mời quý bạn đọc tham khảo: Mức xử phạt trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động

Căn cứ theo quy định pháp luật tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quy định xử phạt vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của Pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức dưới đây:

a) Phạt từ 30.000.000 – 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 – 10 người.

b) Phạt từ 45.000.000 – 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 – 20 người.

c) Phạt từ 60.000.000 – 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 20 người trở lên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

Như vậy, người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt nêu trên.