Tag Archives: Luật Sở hữu trí tuệ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Tổ chức đáp ứng điều kiện sau đây được phép kinh doanh dịch vụ đại [...]