Luật sư giỏi về đất đai ở Hà Nội

Luật sư giỏi về đất đai tại Hà Nội

btv02 - 23/05/2019

Một luật sư giỏi về đất đai là rất cần thiết đối với những người gặp các vấn đề tranh chấp, cũng như vướng mắc về nhà ở, tài sản đi kèm với đất đai. Vì vậy làm thế nào để tìm được một luật sư vừa có tâm, vừa có tài?