Lương giáo viên tăng mạnh năm 2019

Lương giáo viên, giảng viên tăng 2019

btv02 - 23/06/2019

Tin vui cho đội ngũ giáo viên, giảng viên đó là lương cơ sở nghề giáo sẽ tăng từ ngày 1/7/2019. Tùy vào cấp bậc của giáo viên, giảng viên mà tăng từ 165.000 đồng lên 800.000 đồng.