Lương giáo viên, giảng viên tăng 2019

Rate this post

Mức lương cơ bản của giáo viên, giảng viên sẽ tăng từ ngày 1/7/2019, tăng theo điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1.49 triệu đồng/tháng tăng 100.000 đồng/tháng.

Tăng lương cho giảng viên, giáo viên từ ngày 1/7/2019

Theo đó từ ngày 1/7/2019 tiền lương của giáo viên, giảng viên tăng theo phù hợp. Lương của giáo viên, giảng viên tăng từ 165.000 đồng/tháng đến 800.000 đồng/tháng tùy vào từng đối tượng, cấp bậc.

Lương giáo viên, giảng viên tăng 2019

Bảng lương này đề cập đến hệ số lương, mức lương của các bậc từ ngày 01/7/2019, số tiền lương tăng thêm đối với giáo viên, giảng viên đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.

+ Giáo sư- Giảng viên cao cấp

+ Phó giáo sư- Giảng viên chính

+ Giáo viên trung học cao cấp

+ Giáo viên trung học cơ sở chính

+ Giáo viên trung học cơ sở

+ Giáo viên tiểu học

+ Giáo viên mầm non

Lương giáo viên giảng viên tăng 2019

>> Xem thêm: Lương hưu và sự thay đổi năm 2019

Việc tăng lương của giáo viên, giảng viên dựa vào văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành và Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ viên chức, công chức và lực lượng vũ trang.

Công thức tính mức lương và phụ cấp

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên được tính như sau:

  • Công thức tính mức lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

= Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non còn được hưởng một số loại phụ cấp nhất định.

  • Công thức tính mức phụ cấp:

Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2019 sẽ được tính

= Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp được hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp tính theo % lương từ ngày 1/7/2019

= (Mức lương từ ngày 1/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ từ ngày 1/7/2019 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 1/7/2019) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Lư ý: Đối với giáo viên, giảng viên từ đủ 5 năm công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên là 5%, sau đó mỗi năm công tác lại tăng thêm 1%, giáo viên, giảng viên sau khi tăng kịch khung thì sau 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là 5%, sau đó mỗi năm tăng thêm 1%.

Giáo viên, giảng viên sau khi được thăng hạng, chuyển ngạch, hoặc hưởng thêm phụ cấp chức vụ… thì cũng áp dụng tính theo công thức từ ngày 1/7/2019

Việt Mỹ