ly hôn đơn phương nhanh nhất

Đơn phương ly hôn mất bao lâu

Thủ tục và thời hạn giải quyết đơn phương ly hôn mất bao lâu?

btv02 - 08/01/2020

Tòa án sẽ chỉ chấp thuận và giải quyết ly hôn nếu người nộp đơn chứng minh được việc ly hôn có căn cứ thỏa mãn các điều kiện mà pháp luật quy định về ly hôn. Vậy, thời hạn để giải quyết đơn phương ly hôn mất bao lâu? Thủ tục tiến hành như thế nào?