mức cấp dưỡng khi ly hôn

Cấp dưỡng khi ly hôn

Pháp luật quy định mức cấp dưỡng khi ly hôn để nuôi con là bao nhiêu?

btv02 - 20/12/2019

Khi ly hôn, con cái sẽ được giao cho bố hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Pháp luật quy định thế nào đối với người còn lại về việc thực hiện nghĩa vụ đối với con? Mức cấp dưỡng khi ly hôn mỗi tháng là bao nhiêu?