mức tăng lương tối thiểu vùng tăng bao nhiêu

Chốt mức lương tối thiểu vùng tăng 5,5% vào năm 2020

btv01 - 12/07/2019

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng bao nhiêu đang được rất nhiều người quan tâm từ những đại diện lao động đến những người lao động.