Chốt mức lương tối thiểu vùng tăng 5,5% vào năm 2020

Rate this post

Khép lại tại phiên họp thứ 2 đầy căng thẳng vào chiều ngày 11/7, Hội đồng Tiền lương quôc gia chính thức chốt lương tối thiểu vùng 2020 tăng bao nhiêu sau nhiều đề xuất trước đó.

Tại hội nghị đã có 11/13 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu, thống nhất điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 5,5% so với hiện tại được quy định tại nghị định 158/2018/NĐ-CP.

Với mức tăng 5,5% này, trong năm tới, lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc trong khối doanh nghiệp sẽ tăng cụ thể như sau:

Vùng 1 tăng từ 4,18 triệu lên 4,42 triệu (tăng 240.000 đồng).

Vùng 2 tăng từ 3,71 triệu lên 3,92 triệu (tăng 210.000 đồng).

Vùng 3 tăng từ 3,25 triệu lên 3,43 triệu (tăng 180.000 đồng).

Vùng 4 tăng từ 2,92 triệu lên 3,07 triệu (tăng 150.000 đồng).

Cũng tại phiên họp đầu tiên, ngược với quan điểm của Tổng LĐLĐ VN, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt nam VCCI cho rằng “mức lương tối thiểu vùng đã đáp ứng trên 95% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động”, nên cộng đồng doanh nghiệp đề nghị không tăng lương tối thiểu cùng năm 2020. Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW, đề xuất điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng khoảng 5,2% trong năm 2020.

Trước khi bước vào phiên họp thứ 2, mức lương tối thiểu được Tổng Liên đoàn Lao động VN tính dựa trên nhiều thông số kỹ thuật khác nhau..

Tại phiên họp này đã đề xuất 3 phương án: tăng 8,18% (180.000 đồng – 380.000 đồng), 7,06% (160.000 đồng – 330.000 đồng) và 6,52 (tăng 120.000 đồng – 320.000 đồng).

Đã có 3 phương án được Đại diện Bộ LĐTB&XH cũng đưa ra việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2020.

Phương án 1: Tăng bình quân 4,9% so với mức lương hiện hành, tức tăng 120.000 – 200.000 đồng.

Phương án 2: Tăng bình quân 4% so với mức lương hiện hành , tức tăng 70.000 – 170.000 đồng tùy từng vùng.

Phương án 3: Tăng bình quân 6% so với mức lương hiện hành, tức 140.000-240.000 đồng tùy từng vùng.

Dù không đạt được kỳ vọng tăng 6%, nhưng đại diện Tổng liên đoàn Lao Động VN cho biết, mức tăng 5,5% cũng là ‘tiếng nói chung’ của các thành viên hội đồng. Với mức sống tối thiểu của người lao động thì mức tăng này cũng sẽ đáp ứng được 100% mức sống của người lao động.

Trong năm 2018, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về công bố mức lương tối thiểu vùng năm 2019, điều chỉnh từ 1/1/2019 bình quân tăng 5,3% so với 2018 (vùng 1 là 4,18 triệu đồng; vùng 2 là 3,71 triệu đồng; vùng 3 là 3,25 triệu đồng và vùng 4 là 2,92 triệu đồng).

Thanh Huyền