nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế TNCN theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

btv02 - 10/05/2021

Từ ngày 05/12/2020 Khai thuế TNCN theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Doanh nghiệp hàng tháng, quý không phát sinh thuế TNCN vẫn phải kê khai nộp trắng theo nghị định. Dựa trên các quy định của pháp luật được ghi tại luật thuế thu nhập cá nhân, thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu […]